Wous News / Hållbarhet

Kinnarps utvecklar möbelbranschen mer hållbart

Både mode- och byggbranschen har kommit långt med att göra sitt hållbarhetsarbete relevant för sina kunder. Hållbarhet är en viktig del av erbjudandet, och här ligger även möbelbranschen i framkant. Vi har intervjuat Kinnarps hållbarhetschef, Johanna Ljunggren om hur de jobbar med hållbarhet från skiss till färdigt resultat.

Mer innehåll efter annonsen:

Om våra annonser

Mer innehåll efter annonsen:

Om våra annonser

Du har säkert någon gång suttit i en möbel från Kinnarps. De tillhandahåller nämligen arbetsplatslösningar för kontor och offentliga miljöer och är en av Europas största leverantörer av arbetsplatslösningar. Hög kvalitet och låg miljöbelastning präglar hela kedjan – från råvara till färdiga lösningar för arbetsplatsen. 

Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps, är med i arbetet att göra möbelbranschen mycket mer hållbar. Idag ligger Kinnarps i ledarpositionen inom hållbarhet i branschen men även generellt. 

– Då vi är en stor aktör i möbelbranschen när man tittar på offentliga miljöer så är vi vana vid miljökrav i upphandlingar. Vi ser verkligen ett behov att pusha branschen framåt i miljöfrågan, säger Johanna.

Redan sen starten av Kinnarps, år 1942, så har en av företagets grundvärderingar varit att ta tillvara på resurser. Allt eftersom, när omvärlden har uppmärksammat detta mer och att den offentliga kunden ställer miljökrav, så har Kinnarps hållbarhetstänk förändrats och utökats.

För att klara FN:s globala hållbarhetsmål behöver förändring ske överallt – hos arkitekter, inredare, designers och producenter. För något år sedan lanserade Kinnarps The Better Effect Index vilket är ett verktyg som gör det möjligt att se över hela livscykeln av en produkt. Dessutom är den open source, vilket innebär att alla kan se hur Kinnarps har bedömt sina produkter. 

– Med verktyget görs en helhetsbedömning av en produkts totala påverkan. Poängen sätts inom sex områden: råvaror och resurser, rena material, återbruk, klimat, socialt ansvar samt ergonomi. Varje område bedöms mellan 1–3, och det är kategoriernas sammantagna värde som bestämmer produktens poäng. På så vis blir det tydligt vilka kriterier produkten uppfyller, men också vad som saknas, förklarar Johanna.

Från produkt till färdigt resultat

Det är viktigt att det finns ett hållbarhetstänk enda från att man börjar skissa en produkt till färdigt resultat.

– De beslut man tar i början av designprocessen har en stor påverkan på hur hållbarhetsstandarden blir i slutändan. I vår process börjar det redan med materialval och hur produkten är utformad. Vi utgår från miljömärkningar och de krav som finns kopplat till de material vi väljer att använda oss av. Det innebär bland annat vilka ämnen som innehåller vad och vilka limmer och lacker vi får använda och inte. Detta är viktigt så att vi i slutändan kan miljömärka våra egna produkter, säger Johanna.

När det kommer till val av material har Kinnarps en rad olika krav.

– Om vi pratar om trä så fokuserar vi på att trät ska komma från ett certifierat skogsbruk som jobbar med FSC märkning av träprodukter. 96% av allt trä vi använder är certifierat vilket vi är otroligt stolta över, säger Johanna. 

– När det kommer till tyger så fokuserar vi på att hålla miljömärkta tyger med höga miljökrav och vi tittar mycket på vilka ämnen som får och inte får förekomma i tillverkningen av tyget. Vi har även höga krav på att våra tyger ska vara slitstarka och hålla länge. 

Logistikdelen är en stor del i miljöpåverkan. Kinnarps kör sina egna lastbilar och packar produkterna med filtar istället för engångskartonger och emballage som slängs efter varje gång.

– Det gör att vi får in nästan 50% mer i lastbilsskåpen genom att kunna pussla ihop produkterna när vi packar. Vi cirkulerar förpackningsmaterialet genom att ta med filtarna och återanvända dem. Vi har räknat ut att nästan 270 kg emballage återanvänds till nästa leverans, förklarar Johanna.

Hållbarheten i våra produkter är otroligt viktig för Kinnarps som verksamhet och de tror att de kommer att öka mer framåt. 

– Att både kunna tillverka produkter på ett säkert sätt, men även att skapa de värdet för våra kunder att vistas i miljöer som är hälsosamma och inte utsätts för kemikalier från våra produkter är viktigt för oss. Även om du är lång eller kort ska du kunna använda våra produkter i en miljö som du trivs i, avslutar Johanna. 

Vi på Wous stöttar produktionen av hållbarhet och tycker det är ett viktigt ämne att belysa. Vårt nästa kontor kommer vi definitivt att inreda med hållbara möbler och med all sannolikhet från Kinnarps!

Lär känna Johanna

Yrke: Hållbarhetschef på Kinnarps
Utbildning: Magisterexamen i miljövetenskap
Familj: Sambo 
Intresse: Matlagning
Favoritplats: Mitt föräldrarhem på landet
Ditt bästa hållbarhetstips: Börja någonstans, så du inte blir paralyserad.

Samtliga bilder från Kinnarps