Wous News / Karriär

Egenanställning – affärsidé till handling har aldrig varit enklare

Om du har tankar om en ny affärsidé eller vill arbeta som egen konsult men vill testa vingarna innan du startar eget företag, då borde du fundera på egenanställning. Med egenanställning är du fri att arbeta med vad du vill och vem du vill och du behöver inte sitta med bokföring och allt annat, som hör till arbetet med ett eget bolag. Wous förklarar hur det fungerar med hjälp av Frilansfinans VD, Stephen Schad.

Mer innehåll efter annonsen:

Om våra annonser

Så funkar det

Via egenanställning kan du utföra kunduppdrag och fakturera kunder utan att ha ett eget företag. Egenanställningsföretaget som du är ansluten till fakturerar kunden, gör skatteavdrag på din lön och betalar ut lönen till dig. Kom ihåg att även om det är du som utför en tjänst hos en kund så är det ditt egenanställningsföretag som är avtalspart mot kunden. Därför är det viktigt att du först pratar med ditt egenanställningsföretag om vilka företag de ska fakturera innan du och kund kommer överens om ersättning.

När du har utfört ett arbete åt en kund så lämnar du ett fakturaunderlag till egenanställningsföretaget som i sin tur fakturerar kunden. När fakturan är betald betalar egenanställningsföretaget ut din nettolön. Företaget du är ansluten till kommer även ta en serviceavgift på ca 5-10% av faktureringsbeloppet. 

Stephen Schad om egenanställning

Sysselsättningsformen egenanställning har ökat varje år sedan slutet av 90-talet, vad tror du att det beror på?

– Det finns ingen forskning som empiriskt fastslår varför ökningen sker. Men en tes är att det beror på att företag i högre grad måste kunna ställa om snabbt och vara flexibla. Detta i kombination med att människor idag vill i högre grad kunna äga sin egen tid. Man vill behålla en större del av det ekonomiska värdet på den arbetade timmen. 

Stephen Schad, VD hos Frilansfinans

Som grundare till Frilansfinans och med över 20 års erfarenhet i ryggsäcken är Stephen en riktig fena på egenanställning. Han säger att egenanställning blir allt vanligare inom alla branscher och yrken. 

”Människor vill i högre grad kunna äga sin egen tid och också få behålla en större del av det ekonomiska värdet på den arbetade timmen.”

Fördelen med egenanställning är att du inte behöver tänka på så mycket, innan du börjar med uppdrag. Stephen förklarar varför.

– Man behöver inte tänka på mycket innan man blir egenanställd. Det är en av de många fördelarna med egenanställning att det just är så enkelt. Egenanställningsföretaget tar hand om allt som är kopplat till ditt egenanställningsuppdrag. Du behöver inte starta något bolag utan kan fokusera på ditt arbete som du ska utföra, allt annat ansvarar ditt egenanställningsföretag för. De hjälper dig med till exempel uppdragsavtal, redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter, moms och betalar ut din lön när det är lönedags.

Som vanlig anställd hos ett företag finns det ett skyddsnät av försäkringar om man till exempel skadar sig. Hur funkar försäkringar för en egenanställd?

– Egenanställningsföretaget ser till att du omfattas av en ansvarsförsäkring och personförsäkring. De arbetar systematiskt med att du skall vara säker när du är ute och arbetar genom att förebygga olyckor.  Som egenanställd är du arbetstagare och har rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som till exempel anställningsskydd, sjuklön, och semesterförmåner. 

Har du en idé du har gått och funderat på ett tag? Bara kör! Det har aldrig varit enklare att börja.

Pressbild på Stephen Schad från Frilansfinans