Wous News / Skönhet

Ny efterlängtad lag inom skönhetsbranschen

Den 1 juli 2021 trädde ny regel efter ett regeringsbeslut om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för patienterna.

Mer innehåll efter annonsen:

Om våra annonser

Estetiska injektionsbehandlingar med filler och botox är något som har blivit mycket populärt de senaste åren. Men hur vet man att man går till en klinik med utbildad personal? 

Det har saknats en tydlig reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, säger Richard Vikor på Vikor Klinik. Richard är läkare och arbetar med injektionsbehandlingar på kliniken i Jönköping och Göteborg. – Det är ett ingrepp som alla andra och som kan få komplikationer och då krävs det utbildad personal, fortsätter Richard.

Men vad innebär det rent praktiskt och för kunden och hur kan man veta vilka som är utbildade?

Vi fick en pratstund med Richard, där han svarade på våra frågor.

  • Vad är det bästa med den nya lagen? Äntligen kompetenskrav…
  • Är alla utbildade här på Vikor, som gör injektionsbehandlingar? Hehe. Självklart! 
  • Hur kan man veta om den man går till är utbildad? Har man tveksamheter om behandlaren kan man alltid vända sig till Socialstyrelsen. Mailkontakt, dem återkommer efter några dagar. hosp@socialstyrelsen.se
  • Blir det lättare att få ökad möjlighet till ersättning vid komplikationer?  Det beror på från fall till fall, men äntligen har patienterna en översyns myndighet att vända sig till. 
  • Hur är ni förbereda på ev. komplikation och hur ofta händer det? Komplikationer händer, oftast enkla snabbt övergående. Men skillnaden hos oss är att utbildad personal är på plats och är helt uppdaterad inom komplikationer i min roll som komplikationsexpert i Sverige. I övrigt har vi nödvändigt akut läkemedel på plats plus att vi vet hur vi ska använda/dosera dem vid behov. 
  • Vad krävs mer av verksamheten för att få göra behandlingarna? Det kräver IVO registrering, patientförsäkring, verksamhetschef. 
  • Hur tas den här lagen emot i branschen? Alla legitimerade kollegor har välkomnat detta, patienternas säkerhet är viktig för alla. 
  • Vad är verksamheten mer skyldiga att göra? Behandlingar enbart över 18 år. Konsultation med nya patienter/kunder inför en behandling. Journalföring. Egentligen inget nytt för oss, vi fortsätter jobba på som vi har alltid gjort. 

Vikor Klinik har 12 års lång erfarenhet och målet med varje behandling är att fokusera på att genomföra behandlingarna, så att det blir ett fint och naturligt resultat.

– Vi välkomnar självklart den nya lagen och vi har stora förhoppningar om att det kan ge ökad säkerhet till kunden/patienten som vill utföra estetiska eller kosmetiska behandlingar. Säkra, naturliga behandlingar har varit nyckelfaktorerna till vår framgång, vi kommer att fortsätta så, avslutar Richard. 

Mer information om Vikor Klinik och deras andra behandlingar kan ni läsa om här.