Wous News / Träning

Träningsbehovet och säkerheten på gym efter pandemin

Har nya träningsbehov kommit till efter en lång tid med pandemin? Svaret är, ja och de behov som har funnits innan har förstärkts! Mer hälsofokus, målgruppsinriktad träning och digitala träningspass är några av trenderna för träningshösten 2021.

Mer innehåll efter annonsen:

Om våra annonser

Gymmen måste hålla hög hygienstandard.

Corona kommer få effekt på kraven som kunderna ställer på sitt gym. Under det gångna året har människor hållit sig i form genom löpträning, promenader, egna övningar och med online-träning. 73 procent av deltagarna enl. en undersökning säger att de kommer fortsätta träna på det här sättet även sedan när saker och ting går tillbaka till det ”normala”. Även om de allra flesta träningsfantasterna vill träna på ett gym i framtiden uttrycker de svarande att de vill att det ska vara säkert. Så trenden blir att gymmen kommer behöva se till att folk känner sig säkra att träna där ur en hygienstandard som känns trygg.

Hälsofokus på gymmen kommer öka.

Corona har lyft upp hälsa på agendan mer än någonsin vilket såklart är bra för träningsindustrin och aldrig förr har det pratats så mycket om immunsystemet och hur vi själva kan påverka och stärka det. Så gymmen kommer lägga mer fokus på att inte bara erbjuda träning utan också förena det med ett ännu tydligare hälsotänk.

Att köra yoga, pilates och mindfulness-övningar har varit trendigt ett bra tag nu, men i och med Corona har det blivit ännu populärare och trenden ser inte ut att avta. Det är många fler som har rullat ut yogamattan och övat sig i mental avslappning och inser hur mycket det ger. Därför kommer det bli ännu viktigare att träningsanläggningar fokuserar på de här typerna av träningsformerna i sitt utbud.

Mer målgruppsinriktad träning

Du kanske har sett inbjudningar på Facebook om champagne-yoga eller hört den nya träningstrenden Glid Fit där du tränar på en madrass i vatten? Om inte så kommer du snart bli medveten om allt fler målgruppsinriktade träningsformer. I dag vill man kunna kombinera sina intressen och man vill kunna hitta sin egen träningsform. Gym som kan erbjuda en varierad träning kommer fortsätta att existera, men pop up-studios med skräddarsydda och målgruppsanpassad träning kommer öka. Andra bra exempel är golf och padel har ökat och som även är social sport. Mer om det kan du läsa om här.

Hemmaträningen har kommit för att stanna

Hemkarantänen har ändrat vårt förhållningssätt till hemmet – många har upptäckt fördelar som högre produktivitet och mindre pendlingstid att jobba hemifrån. Detsamma gäller för träningen. Även om många redan hittat tillbaka till gymmet har en del fått bättre fokus och motivation till att kunna träna hemma. Allt tyder på att efterfrågan för onlineträning kommer fortsätta att öka, så ett tips är att vara medlem på ett gym som har flera olika digitala träningsformer.